अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

     भारत देशाला तरुणांचा देश म्हणून ओळखण्यात येते. भारतातील एकूण लोकसंखेपैकी 55 टक्के लोकसंख्या ही वय वर्ष 25 च्या आत आहे. तरुणांचा देश आहे मणल्यावर तरुणांना रोजगार निर्माण करून देण्यासाठी सरकार कडून विविध योजना राबवल्या जातात. अशीच एक योजना अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ नवीन व्यवसाय निर्मिती साठी तरुणांना बिनव्याजी […]

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना Read More »